Norsk - Norway

http://fk-landbruk.no

Aldri mer et rot- eller stubbeskudd takket være Ecoplug Inneholder Roundup Max

Den enkleste og beste måten å bli kvitt et voksende problem Å rydde gjenveks av skog koster penger. År etter år!
De forskjellige løvtrær vokser ikke like fort, men de har en ting fellse: Selv om de hugges ned, så spirer de opp igjen.
Stubbe og rotsystem gir nye, ofte uønskede, skudd som på bare noen måneder "busker" seg rundt stubben og vokser seg mannshøye. Å rydde bort slik oppvekst blir aldri en varig løsning på problemet. Det blir bare en dyr opprensking som må gjentas og gjentas og gjentas....

Flytende Kjemikalier, en gammeldags metode
Å tillføre den avhugde stubben flytende kjemikalier har tidligere vært det eneste alternativ for å hindre oppskudd fra stubb og røtter. En tung, risikofylt og dyr metode. Tønner skal fraktes og kjemikaliesøl på hud og gressbakker har vært vanskelig å unngå.

Ecoplug løser problemet på en miljøtilpasset, hygienisk og økonomisk måte.
Med Ecoplug blir behandlingen revolusjonert. Inni pluggen finns det biologisk nedbrytbare granulatet Roundup Max. Når Ecoplug anvendes minsker kjemikalietilgangen med 90-95 % sammenlignet med bruken av flytende kjemikalier som sprøytes på. Pluggen brister når den slås inn i stubben og granulatet føres ut til røttene gjennom stubbens næringsbaner. Man har dermed full kontroll over kjemikaliet og hvor den skal virke. Med et endaste slag har det omkringliggende miljøet blitt beskyttet for kjemikaliesøl og stubben for rot- og stubbe oppskudd. Ecoplug bør anvendes innen 10 dager etterat treet er kappet. Ecopolug kan også brukes vinterstid.

Ecoplug passer overalt hvor gjenvekst av løvtræer skal hindres
Når det tales om å unngå stubbe- og rotsudd spiller det ingen rolle om det er små eller store verkstområder. Ecoplug anvendes såvel av golfklubber som av kommuner som skal holde parker, gater- og veikryss rene for uønsket trevekst. Andre anvendningsområder er f.eks. kraftgater, vegsider, bane og kanalkanter, industriområder, militære områder, skyfel tog siktområden ved broer og lys.

Ecoplug Max finns nu hos www.bjornrud-arnestad.no 

 

 

 

Demonstration

See a movieclip of how it's done in three simple steps.

Demonstration Ecoplug

Ecoplug Commercial

Ecoplug superior to spraying

A test made in the UK and published by JSD Rails confirms Ecoplug is superior to spraying

Read more about the test

How to use

See how to easily get rid of bruschwood in three simple steps

Read more...

FAQ

Here you can find the answers of the most common questions asked.

Read more...

Ecoplug Sweden AB • Gamla Torget 1D, 597 30 Åtvidaberg, SWEDEN • +46 705-744 315

© Copyright Ecoplug Sweden AB 2022. All rights reserved.